Overslaan en ga naar inhoud

Misbruik en overlast: wat doet Ziggo?

We behandelen de meest uiteenlopende klachten over misbruik en overlast. Zo kan het gebeuren dat een abonnee zich niet aan de algemeen geldende regels op internet houdt of de Algemene Voorwaarden negeert.

We behandelen bijvoorbeeld klachten over:

  • het verspreiden van virussen en/of spam
  • hacken of pogingen tot hacken
  • het aantasten van de beveiliging van de computer
  • bestellingen bij websites onder een valse naam

Klik op onderstaande onderwerpen om meer te lezen over wat we doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van misbruik of overlast, of hoe we je helpen indien dat onverhoopt toch gebeurt:

We geven informatie over het voorkomen van misbruik, zodat andere gebruikers geen slachtoffer worden van gebruikers die overlast veroorzaken.

Niet alle klachten kunnen door ons worden afgehandeld. Alleen klachten over Ziggo abonnees worden behandeld. We kunnen namelijk alleen onze eigen gebruikers aanspreken. Het is daarbij belangrijk dat je, samen met de klacht, voldoende bewijsmateriaal meestuurt. Daarmee kunnen we effectief actie ondernemen.

E-mail die ongevraagd wordt verstuurd (vaak van commerciële aard) wordt 'spam' genoemd. Ook het plaatsen van berichten in een groot aantal nieuwsgroepen valt onder spam. Wanneer een gebruiker zich schuldig maakt aan het spammen van andere internetgebruikers nemen we maatregelen. De betreffende gebruiker wordt op de hoogte gesteld en als het nodig is ontzeggen we hem/haar de toegang tot het internet.

Virussen komen veel voor en kunnen enorme schade aanrichten op een computer. Als we een klacht ontvangen over een gebruiker met een geïnfecteerde computer, spreken we die gebruiker hierop aan.

Als een computer niet goed beveiligd is, kan er worden ingebroken en/of iemand kan proberen het systeem te laten crashen. In het ergste geval wordt het systeem door een derde persoon misbruikt. Bijvoorbeeld voor het versturen van spam, maar ook voor het plegen van internetfraude. Het (pogen tot) inbreken in computers is niet toegestaan. We nemen passende maatregelen als een gebruiker zich hier schuldig aan maakt. Hoewel we misbruik zo goed mogelijk  tegen gaan, zijn er bepaalde situaties waarin het voor ons (deels) niet mogelijk is om actie te ondernemen. Er zijn dan juridische beperkingen of de specialistische expertise ontbreekt.

Deze zaken worden alleen behandeld als het betreffende materiaal wordt aangeboden via de computersystemen van Ziggo. We zullen de klacht dan voor een deel doorsturen naar de betreffende klant. We kunnen namelijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor het dataverkeer tussen gebruikers.

Als je zeker weet dat je bent opgelicht, raden we je altijd aan om aangifte te doen bij de politie. Zij hebben de expertise en bevoegdheden om onderzoek te doen naar strafbare feiten. Het kan zijn dat justitie vervolgens een verzoek tot nader onderzoek bij ons indient. Hier werken we natuurlijk graag aan mee.

Klachten en opmerkingen over kinderporno meld je bij Meldpunt Kinderporno. Indien nodig neemt het meldpunt naar aanleiding van je klacht of opmerking contact op met Ziggo. Wil je daarnaast contact met ons opnemen omdat het om een gebruiker van Ziggo gaat, dan kan dat via dit dit  formulier.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) behandelt klachten en opmerkingen over discriminatie. Indien nodig neemt het meldpunt naar aanleiding van je klacht of opmerking contact met ons op. Wil je daarnaast contact met ons opnemen omdat het om een gebruiker van Ziggo gaat, dan kan dat via dit dit formulier. Heb je een dringende vraag of melding? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Aangezien we onvoldoende juridische mogelijkheden hebben om dit soort klachten zelf af te handelen, raden we de melder aan om aangifte te doen bij de politie. Ook het lastigvallen via de telefoon valt onder bedreigingen.

Ziggo neemt de privacy van zijn abonnees heel serieus. We vinden het belangrijk dat je weet dat we zorgvuldig met je persoonlijke gegevens omgaan. Toch kunnen we op last van een justitiële vordering wettelijk verplicht worden dit soort gegevens te verstrekken.

Ziggo zal gegevens vrijgeven:

  • als het daartoe wettelijk wordt verplicht
  • in geval van dringende en gewichtige redenen, met als voorwaarde dat de persoonlijke levenssfeer van de abonnee niet onevenredig wordt geschaad

Lees de Uitgebreide toelichting op ons privacybeleid. Ziggo heeft bij het College Bescherming Persoonsgegevens gemeld welke persoonsgegevens worden verwerkt, en met welk doel.

Word je regelmatig lastig gevallen op je Ziggo telefoonnummer? Dat is heel vervelend. We kunnen je helpen bij het zoeken naar een oplossing. Meld telefonisch overlast.

Contact

Heb je vragen over ons Misbruik en Overlast-beleid of wil je internetmisbruik melden? Gebruik hiervoor dit formulier. Heb je een dringende vraag of melding? Bel ons dan.

Kom je er niet uit?

Neem dan contact met ons op.

Contact met Ziggo