Overslaan en ga naar inhoud

Abonnement overnemen

Wil je een contract overnemen of wil iemand jouw contract overnemen? Voor de volgende situaties bestaan er 2 verschillende formulieren:

  • Overname bij overlijden
  • Overname bij scheiden, samenwonen of je huisgenoot wil het abonnement overnemen

Overname bij overlijden

Wil je een Ziggo abonnement op je naam laten zetten omdat iemand is overleden? Je kunt een contract overnemen als je eerstegraads familielid bent (partner, ouder of kind). Dit regel je snel en gemakkelijk online

Goed om te weten:

  • Heb je opgezegd? Dan sturen we binnen 10 werkdagen een bevestiging naar het adres van de overledene.
  • Heb je het contract overgenomen? Dan zie je de nieuwe tenaamstelling op de factuur van de volgende maand. 

Scheiden, samenwonen of huisgenoot

Het is belangrijk dat jullie het allebei eens zijn met een overname van het abonnement. Alleen dan zetten we het contract op een andere naam. 

Goed om te weten:

  • Bij een betalingsachterstand kan het contract niet overgenomen worden. 
  • Als alles bij ons binnen is, zetten we de overname binnen 5 werkdagen om. De persoon die het contract overneemt, ontvangt hiervan een bevestiging per brief.

Zo vraag je een overname van een abonnement aan:

Vul het formulier in en print hem uit

De persoon van wie het abonnement is vult alle velden onder 'Uw gegevens' in. De persoon die het abonnement overneemt vult alle velden in onder 'Ik wil mijn contract laten overnemen door'.

Je kunt het formulier alvast invullen op je computer, dan heb je alleen nog een handtekening nodig.

Upload het ingevulde formulier

Van beide personen hebben we een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Maak het burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto onherkenbaar op de kopie. En onderteken beide het formulier.

Zakelijk contract overnemen

Een zakelijk contract op een andere naam zetten of het KvK-nummer veranderen?

Adres en je gegevens wijzigen

Geef je nieuwe adres, rekeningnummer of e-mailadres aan ons door. 

Alleen je naam wijzigen

Klopt de aanhef niet of is je naam verkeerd gespeld? Is je naam veranderd?