Overslaan en ga naar inhoud

Abonnement overnemen

Bestanden uploaden

Formulier contractovername

Kopie legitimatiebewijs huidige contractant

Kopie legitimatiebewijs nieuwe contractant

Veelgestelde vraag

Met de KopieID app maak je met je smartphone een veilige kopie van je identiteitsbewijs (ID-bewijs). Je kunt de KopieID app downloaden in de Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.