Overslaan en ga naar inhoud

Spam

Spam is een verzamelnaam voor ongewenste berichten. Meestal gaat het om ongevraagde e-mail die in grote hoeveelheden tegelijk wordt verzonden.

Spam voorkomen

Wil je spam voorkomen? Let dan op de volgende dingen:

  • Houd je e-mailadres privé. Plaats deze niet op websites en internetfora. Er zijn namelijk virussen die teksten op het internet scannen op e-mailadressen.
  • Reageer niet op ongevraagde e-mail. Als je dit wel doet, weet de verstuurder van de spam dat het bericht is gelezen. Je kunt hierdoor meer spam ontvangen.

Wat doet Ziggo tegen spam?

Volgens de Telecommunicatiewet is het versturen van spam verboden. Wanneer we merken dat een internetabonnee van Ziggo spam verstuurt, nemen we maatregelen. We beperken de internetverbinding of sluiten deze af om de overlast te stoppen. Ziggo informeert de abonnee hierover. We vertellen wat de abonnee moet doen om de internetverbinding te herstellen.

Spam melden

Ontvang je spam? Als de spammer internetabonnee van Ziggo is, kunnen we actie ondernemen.

Om nader onderzoek te kunnen uitvoeren, hebben we aanvullende informatie van je nodig. Stuur kopieën van de spamberichten inclusief de oorspronkelijke headers naar abuse@ziggo.nl. Als uit het onderzoek blijkt dat een van onze abonnees spam of ongevraagde bulk e-mail heeft verstuurd, nemen we passende maatregelen.

Hoe vind je de header?

Een e-mailbericht begint altijd met een header. In eerste instantie staat hier niet veel meer dan het onderwerp, de afzender en de geadresseerde. Maar in de loop van de verzending wordt steeds meer informatie aan de header toegevoegd. Zo kan de ontvanger zien hoe het bericht bij hem terecht is gekomen.