Overslaan en ga naar inhoud

Inflatiecorrectie

Door inflatie stijgen elk jaar de prijzen in Nederland. Ook onze kosten stijgen hierdoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de prijzen gemiddeld gestegen zijn (het inflatiepercentage). Voor 2022 is het gemiddelde inflatiepercentage: 10%.

Verhoging maandelijkse kosten

Op 1 oktober 2023 verhogen we daarom de maandelijkse abonnementskosten van Zakelijk Internet Pro met 6,7%. 

De verhoging geldt voor

  • Alle Zakelijk Internet Pro-abonnementen afgesloten voor 1 augustus 2023.

Dit verandert niet

Jaarlijkse indexatie

In de algemene voorwaarden van je Ziggo Zakelijk abonnement staat in artikel 8 'Vergoeding en indexering' dat we de tarieven 1 keer per jaar op 1 oktober mogen aanpassen aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS.

Antwoord op je vragen

Op de factuur van oktober zie je of jouw Ziggo Zakelijk Internet Pro abonnement verhoogd wordt.

Als je een actieve korting bij ons hebt voor een bepaalde periode, dan houd je die totdat de actieperiode is afgelopen.

In de algemene voorwaarden Ziggo Zakelijk van je contract staat in Artikel 8:

Leverancier behoudt zich het recht voor om ieder kalenderjaar op 1 oktober de tarieven voor Producten en/of Diensten te corrigeren voor inflatie op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek van het voorafgaande kalenderjaar waarin de correctie plaatsvindt. Klant komt geen (kosteloos) opzegrecht toe als gevolg van inflatiecorrecties.

Nee, de inflatiecorrectie is geen geldige reden om tussentijds je abonnement op te zeggen. De inflatiecorrectie staat genoemd in de algemene voorwaarden van je zakelijke abonnement.