Deel 4: je kindje(s) loslaten

Het bedrijf overdragen van moeder op dochter

In twintig jaar heeft Rahma el Mouden schoonmaakbedrijf MAS groot gemaakt. Nu is het tijd om het bedrijf over te dragen aan dochter Oumaima. Maar hoe laat je je kindje(s) los als je zó betrokken bent?

Terwijl Rahma moet leren loslaten, is het van belang dat dochter Oumaima meer op de voorgrond treedt. Echt het gezicht van de organisatie worden en haar eigen weg volgen. Makkelijk gezegd, maar patronen die al tientallen jaren bestaan, verander je niet zomaar. Hoe doe je dat?

Schakel een externe adviseur in

De MAS-topvrouwen krijgen ondersteuning van twee adviseurs – ieder één. Oumaima: ‘Het is prettig dat er iemand echt meekijkt naar mijn rol in de onderneming, maar met beide adviseurs kan ik goed sparren. Ik kan altijd feedback vragen als ik ergens mee zit. Overigens zijn beide mannen nauw verbonden aan MAS. Mijn adviseur, Ton van der Gaag, is bijvoorbeeld voorzitter van de Raad van Advies.’

Zorg voor een duidelijke rolverdeling

Adviseur Ton van der Gaag heeft een stelregel voor de dames: ‘Het is belangrijk dat Oumaima echt gezien wordt als de directeur, ook intern. Daarom mag Rahma haar nooit in het bijzijn van anderen corrigeren. Dat hebben we naar elkaar uitgesproken en ik geloof ook dat ze heeft geluisterd.’

Loslaten is afstand nemen

Ook is het voor Rahma belangrijk om fysieke afstand te nemen van het bedrijf om de leiding los te laten. Ze gaat daarom verhuizen naar een ander kantoor, een paar kilometer verderop. Oumaima: ‘Als ze hier zit, krijgt ze alles mee en is het voor haar moeilijk om het operationeel los te laten. En andersom is het voor mij dan ook verleidelijk om teveel haar weg te blijven volgen.'

De toekomst: El Mouden dynastie?

Uiteindelijk gaat het om de continuiteit van MAS. Wat is de toekomstdroom van moeder en dochter? Een El Mouden-dynastie? Check wat Rahma en Oumaima hierover zeggen in de video.

Hoe draag je je bedrijf over? Tips:

  • Neem twee adviseurs in de arm: één voor degene die afstand wil nemen, één voor de opvolger. Zo is er aandacht voor beide aspecten. 
  • Kies adviseurs die de organisatie goed kennen en voor langere tijd verbonden zijn. Zo waarborg je de continuïteit.
  • Corrigeer je opvolger niet waar medewerkers bij zijn. Dat ondermijnt zijn of haar gezag, terwijl dat juist zo belangrijk is voor de beeldvorming.
  • Neem fysiek afstand, dat helpt om de dagelijkse gang van zaken los te laten en daarmee geef je je opvolger de ruimte.
  • Focus op commercie en acquisitie. Zo draag je bij aan de toekomst van het bedrijf zonder je opvolger voor de voeten te lopen.

Meer over familiebedrijven

Meer MAS in zaken

In de documentaireserie Uitblinkers in Zaken komen ondernemers aan het woord die een inspirerend verhaal hebben. Ondernemers die uitblinken in hun vak. We volgden ook CorendonOgerNew York Pizza en Studio 100. In deze serie volgen we MAS-oprichter Rahma el Mouden.