Overslaan en ga naar inhoud

Contractnummer opzoeken

Het contractnummer of contract-ID van je oude provider heb je nodig voor een naadloze overstap naar Ziggo. Lees hoe je het contractnummer herkent en waar je die kunt vinden.

Het contractnummer is je KPN klantnummer en bestaat uit 10 cijfers of 'KZM' gevolgd door 5 tot 12 cijfers. Je vindt je klantnummer op de factuur of door in te loggen op account.kpn.com

Het contractnummer is je MTTM klantnummer en begint met 'ZN', 'ZT', 'TR' of 'MTTM' gevolgd door een aantal cijfers. In totaal kom je dan uit op 13 tot 18 tekens. Je vindt je klantnummer op de factuur of door in te loggen op mijnmttm.nl

Het contractnummer is je NLE klantnummer en bestaat uit 10 cijfers. Je vindt je klantnummer op de factuur of door in te loggen op mijn.nle.nl

Vraag je contractnummer op via speakup.nl/contact

Het contractnummer is je Tele2 klantnummer en voldoet aan één van de volgende eisen:

Begint met een 5 gevolgd door 8 cijfers
Begint met een B gevolgd door 10 cijfers
Bestaat uit 7 cijfers

Begint met NL gevolgd door 8 cijfersJe vindt je klantnummer op de factuur of door in te loggen op tele2.nl/mijn-tele2

Het contractnummer is je Telfort klantnummer, begint met het cijfer 1 en heeft in totaal 9 tekens. Je vindt je klantnummer op de factuur of door in te loggen op zakelijkbeheer.telfort.nl

Het contractnummer is je Vodafone klantnummer en begint met 'VF-20' of begint met 'ES'. Je vindt je klantnummer op de factuur.

Vraag je contractnummer op via voiceworks.com/nl/contactformulier

Het contractnummer is je XS4ALL klantnummer en begint met 'XS' gevolgd door 6 tot 8 cijfers. Je vindt je klantnummer op de factuur of door in te loggen op mijn.xs4all.nl