Onderzoek: 'Ondernemers zoeken geluk in krimpregio'

Nieuws - 26-06-2017

"Starten als ZZP’er? Dan móet je wel naar de randstad, want daar gebeurt het allemaal..." Onzin! Volgens economisch geograaf Heike Delfmann doen Nederlandse krimpregio’s het juist verrassend goed als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven en ZZP’ers.

Goed voor werkgelegenheid

Plattelandsgebieden waar sprake is van sterkere krimp, trekken relatief meer nieuwe bedrijven aan dan andere Nederlandse regio’s. Die conclusie trekt Heike Delfmann in een onderzoek waarmee zij vorig jaar promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek wijst uit dat nieuwe bedrijven niet alleen een positief effect hebben op de werkgelegenheid, maar ook op de leefbaarheid in krimpregio’s.

Leven in de brouwerij

Wel signaleert de onderzoekster dat start-ups in krimpgebieden in verhouding minder banen opleveren dan ondernemers die bijvoorbeeld in de randstad een bedrijf beginnen. "Nieuwe bedrijven bevorderen ook indirect de werkgelegenheid in een krimpregio, ook als het gaat om ZZP’ers", aldus Delfmann. "Meer bedrijvigheid maakt een krimpregio bovendien levendiger, het is zeker niet alleen vanuit economisch opzicht belangrijk."

Bewuste keuze

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek van Delfmann, is dat nieuwe ondernemers er bewust voor kiezen om zich op het platteland te vestigen. Daarbij kiezen zij in de eerste plaats voor persoonlijk geluk, en niet voor een zo hoog mogelijke omzet of winst. "In een krimpregio beginnen veel mensen voor zichzelf om te kunnen doen wat ze willen, op een plek waar ze het allerliefste zijn. Dat is hun belangrijkste drijfveer", vervolgt ze. "Je kunt jezelf ook afvragen wat succesvol zijn precies betekent. Het is prachtig om heel innovatief bezig te zijn of veel geld te verdienen, maar wonen in een mooi gebied met veel vrijheid heeft ook zijn voordelen. Het is maar net waar je zelf naar op zoek bent."

Gemeenschappelijk belang

Vanzelfsprekend herkent Heike Delfmann het beeld van de ZZP’er die als zakelijk dienstverlener zijn klanten op afstand bedient. Ook voor die specifieke groep biedt het platteland belangrijke voordelen, zoals rust, ruimte en voordelig wonen. "Maar de bewoners in plattelandsregio’s hebben zeker ook behoefte aan lokale bedrijven. Bedrijven die economisch misschien een bescheiden rol spelen, voegen vaak veel toe aan de gemeenschap. Soms is de rol van deze bedrijven in de gemeenschap zelfs groter dan de rol die ze spelen in de lokale economie. Ook als freelancer kun je daar absoluut je voordeel mee doen", besluit ze.

Zo benut je als ZZP’er kansen in krimpregio’s:

  • Bedenk waar jij zelf echt blij van wordt en hoe dat past bij je omgeving
  • Neem een actieve rol aan in de gemeenschap
  • Ga flexibel om met afstanden