Samenwerken om bereikbaar te blijven

Ziggo Ziekenhuisdag 2016

- 16-05-2018

Het ziekenhuis telefonisch onbereikbaar? Ondenkbaar. Toch kan een storing zomaar optreden. Wat doe je dan? Op dinsdag 8 november 2016 organiseerde Ziggo de Ziekenhuisdag 2.0.

Ziggo doet er alles aan om het telecomnetwerk zo betrouwbaar mogelijk te houden. Maar wat als er een storing is in een ziekenhuis? Tientallen vertegenwoordigers van ziekenhuizen en medische instellingen kwamen in Stadion De Kuip bijeen om daarover in discussie te gaan. De boodschap: je moet samenwerken om bereikbaar te blijven.

Nico Bettings, Director B2B Networks bij Ziggo, trapte af. Hij gaf uitleg over het gezamenlijke belang om de lijnen in de lucht te houden. ‘Zorg dat we elkaar altijd weten te vinden als er een incident is. Zijn de service-level agreements en de operational-level agreements up-to-date? We zijn samen verantwoordelijk voor een optimaal functionerend netwerk.’

 

'Zorg dat we elkaar altijd weten te vinden als er een incident is. We zijn samen verantwoordelijk voor een optimaal functionerend netwerk.’

Ziggo Ziekenhuisdag 2016

Fallback en procedures testen
Eric Reij, coördinator telecomteam van het Erasmus MC, vertelt hoe zijn organisatie een optimaal netwerk nastreeft. ‘Bij calamiteiten kunnen we terugvallen op verschillende scenario’s. Heel belangrijk is onze fallback routing-dienst via Ziggo. Als het netwerk van de ene provider uitvalt, neemt het netwerk van de andere de taken over. Via een passieve call server blijven zo al onze nummers behouden. Toch kunnen incidenten zich altijd voordoen. Dus moet je een goede procedure hebben bij een calamiteit. En minstens zo belangrijk: laat die procedures testen door mensen die ermee moeten werken. Zo kom je erachter of je scenario’s wel of niet werken.’ 

'Laat noodprocedures testen door mensen die ermee moeten werken. Zo kom je erachter of je scenario’s wel of niet werken.’

Ziggo Ziekenhuisdag 2016

Sleutelrol voor de crisiscoördinator
Lukas van Spengler, regisseur crisisorganisatie van het UMC Utrecht, legt uit hoe zijn ziekenhuis een crisis afhandelt. ‘Ons uitgangspunt is om een crisis steeds volgens dezelfde procedures en structuren te escaleren. De crisiscoördinator speelt daarin een sleutelrol. Die staat boven de afdelingen en moet voorkomen dat bijvoorbeeld de ICT- en verpleegkundige afdelingen zich met elkaars zaken gaan bemoeien. Ons escalatieplan staat nu goed op papier. Maar punt van aandacht is wel altijd: wat doen we in de praktijk?’

'Ons escalatieplan staat nu goed op papier. Maar punt van aandacht is wel altijd: wat doen we in de praktijk?’

Ziggo wijst ziekenhuizen graag op nieuwe technologische ontwikkelingen
Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen en o.l.v. dagvoorzitter Carel Lanting gaan de aanwezigen in discussie over bereikbaarheid en calamiteiten. Lang niet alle ziekenhuizen blijken voldoende aandacht te hebben voor dit thema. Bereikbaarheid en connectiviteit is niet alleen als een verantwoordelijkheid van Ziggo, maar ook van de ziekenhuizen zelf. De communicatie rondom incidenten moet vooral bij de ziekenhuizen liggen, vindt men. Tot slot constateert men dat ziekenhuizen niet voorop lopen in kennis over technologische ontwikkelingen. Daarom wijst Ziggo hen graag op nieuwe mogelijkheden als het gaat om bereikbaarheid.

Ziggo Ziekenhuisdag 2016