Altijd dichtbij dankzij virtuele thuiszorg

Meer aandacht voor mensen

Mobile Care bedacht een ecosysteem waarbij het geestelijk en lichamelijk welzijn van gebruikers 24 uur per dag in de gaten kan worden gehouden, fysiek èn virtueel. Dit zorgt voor een effectievere en leukere manier van zelfstandig wonen.

Hulpverlening in de thuiszorg is een complex proces, waar veel mensen bij betrokken zijn. Organisaties in deze branche hebben vaak te maken met vergrijzing en te weinig geschoold personeel. En in sommige regio’s; grote afstanden. Mobile Care heeft daarom een innovatieve oplossing bedacht, Virtuele Thuiszorg. Ziggo biedt alle ondersteunende technologieën om samen de zorg te innoveren.

Frustratie

“Virtuele Thuiszorg is eigenlijk voortgekomen uit een zekere mate van frustratie”, zegt directeur Patrick Landsman. “Ondanks alle aandacht die er is voor zaken als eHealth en Domotica zagen we het nog niet echt doorbreken. Daar wilden we verandering in brengen. We zagen dat in praktijk innovatie nog vaak gebeurt vanuit de technologie. Maar in onze optiek moet technologie ondersteunend zijn aan het proces.”

Ecosysteem

“Het nieuwe ecosysteem dat wij vervolgens hebben bedacht, de virtuele thuiszorg,
is voortgekomen uit de visie dat alle betrokken mensen op een eenvoudige manier met elkaar moeten kunnen communiceren. Ze helpen elkaar bij zorgprocessen, en ondersteunen elkaar. Op die manier benaderen we de zorg positief, we geven de mensen middelen waarmee ze alles eenvoudig kunnen regelen.”

'Samen met Ziggo als partner in connectiviteit innoveren we de zorg en maken we écht het verschil in het leven van mensen. Zo brengen we de zorg dichtbij.'

Techniek ondersteunt onder meer bij monitoring en calamiteiten. Gebruikers krijgen een tablet en een horloge. Dit horloge meet hun lichaamswaarden, en de tablet zorgt ervoor dat de gebruiker contact kan maken met iemand in het welzijnscentrum.

Verbonden met een app

“Bij de Virtuele Thuiszorg verbinden we mensen met een app. Rond een persoon kun je zo iedereen, van mantelzorgers tot professionals, samenbrengen. Die app combineert een chatfunctie en een agendafunctie. Wat er in de op WhatsApp geënte chatfunctie wordt gezegd komt automatisch in de agenda terecht. Op die manier raak je dus niet meer kwijt wat is besproken in de chat, en is iedereen van die afspraken op de hoogte. Ook worden zaken als bezoeken en het innemen van medicijnen gevisualiseerd voor de gebruiker. Zo is voor iedereen duidelijk wat er op een bepaalde dag gebeurt.”

Menselijk contact

“Dit hebben we recent gekoppeld aan menselijk contact via videobellen. Allemaal op basis van bestaande, generieke technologie. Zo blijft het eenvoudig en laagdrempelig voor de gebruikers. Zij kunnen nu via een tablet videobellen met een vast persoonlijk contact, ook als ze alleen maar een praatje willen maken om hun eenzaamheid te doorbreken. Die mensen zijn empathisch, maar helpen ook bij het zoeken naar een praktische oplossing. Bovendien hebben zij toegang tot de gegevens die op afstand gemeten kunnen worden."

'Dankzij deze toepassing kunnen zorgverleners veel betere zorg leveren dan wanneer ze alleen fysiek langsgaan.'

"In het najaar kunnen deze gegevens ook ontsloten worden vanuit een PGO (Persoonlijke Gezondheid Omgeving), die volledig van de gebruiker is. Die bepaalt zelf wie (via het HIS of het EPD) welke data wanneer kan inzien.” Virtuele thuiszorg ontlast de zorgorganisaties als wijkverpleging en thuiszorg en speelt een belangrijke rol in preventie. Omdat het hulp en ondersteuning biedt voordat iemand zorgbehoevend is.”

Lees meer over Ziggo in de zorg