Welkom bij Ziggo Zakelijk, Esprit Telecom-klant

Klantportals Esprit Telecom

De klantportals van Esprit Telecom blijven bestaan. Alle functionaliteiten blijven hetzelfde, de omgevingen kunnen via onderstaande URL’s worden benaderd.

Mijn Esprit Telecom

Mijn Esprit Telecom is een van de klantportals voor klanten van voormalig Esprit Telecom. Hier zijn onder andere de facturen en gesprekskosten in te zien. Alle functionaliteiten blijven hetzelfde, de portal heeft alleen het uiterlijk van Ziggo meegekregen.U vindt de portal op de voor u bekende locatie: https://esprittelecom.billing.nl/ 

Mijn Contracten Esprit Telecom

U kunt de einddatum van al uw contracten bij voormalig Esprit Telecom opvragen middels onderstaand formulier. Het enige dat u hoeft door te geven zijn uw klantnummer en uw bedrijfsnaam.

Klantnummer

Bedrijfsnaam

Naam contactpersoon