Zakendoen na de VAR

Nieuws - 17-10-2016

De Verklaring Arbeidsrelatie verdwijnt. Vooralsnog heerst er onduidelijkheid over de opvolger. Toch kun je als zzp’er wel voorbereidingen treffen…

De Nederlandse overheid neemt meer tijd voor het invoeren van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Als gevolg daarvan wordt het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) verschoven van 1 januari naar 1 april 2016. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de zogeheten (sectorale) modelovereenkomst, een modelcontract dat ervoor in de plaats komt. Tot die tijd is het slim om de website van de belastingdienst in de gaten te houden, tipt Jurriën Koops. Hij is directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. ”Hierop vind je binnenkort modelovereenkomsten voor verschillende sectoren. Ook sites van werkgeversorganisaties zijn de moeite waard om te bekijken.”

Verantwoordelijkheid nemen

De Verklaring Arbeidsrelatie werd een feit in 2005 en moest duidelijkheid verschaffen over arbeidsrelaties. Nu verdwijnt deze om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Voorheen vrijwaarde de VAR-winst of VAR-dga de opdrachtgever van premie- en loonbelastingafdracht voor zzp’ers, omdat deze regelden dat er geen inhoudingsplicht bestond voor de opdrachtgever. De zelfstandige droeg de meeste verantwoordelijkheid aangezien die de verklaring in bezit moest hebben. Met de nieuwe sectorale modelovereenkomst hebben beide partijen voortaan een gedeelde verantwoordelijkheid.

Verschillende overeenkomsten

Toch is het volgens sommigen nog onzeker wat de nieuwe situatie betekent voor de zpp’er. Wie diensten levert aan verschillende sectoren krijgt bijvoorbeeld al te maken met verschillende overeenkomsten. “Met de VAR-winst had de opdrachtgever een jaar lang zekerheid dat de fiscus hem niet kon verplichten om loonbelasting in te houden en premies af te dragen. Dat is met de nieuwe overeenkomsten nog maar de vraag. Zo kan de belastingdienst het al als een dienstverband zien als je twee keer een gastcollege verzorgt, met alle gevolgen van dien”, zegt Marjon van Ginhoven, fiscalist bij Deloitte.

Zelfstandig zijn!

Het is volgens haar sowieso slim om de opdrachten vanaf 1 april goed onder de loep te nemen. “Zorg dat je in ieder geval een modelovereenkomst in bezit hebt, en deze ook tekent. Daarnaast is het cruciaal om zoveel mogelijk verschillende opdrachtgevers te hebben en zo zelfstandig mogelijk te zijn. Dan loop je het minste risico dat de belastingdienst de arbeidsrelatie als een dienstverband aanmerkt.” Koops: “Zelf een overeenkomst opstellen –met behulp van een accountant- is eveneens de overweging waard.”

Vooralsnog staan er nog maar enkele overeenkomsten op de internetsite van de belastingdienst. Van Ginhoven: “Wil je weten welke afspraken in een overeenkomst voor de belastingdienst een aanwijzing kunnen zijn dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan kun je ook de Nota van Wijziging bekijken. Daar moet je dus niet aan voldoen.”