Dág VAR-verklaring

Hallo modelovereenkomst

Nieuws - 17-10-2016

Tabee aan de VAR-verklaring. Sinds 1 mei 2016 werkt een ZZP’er niet meer via een VAR-verklaring, maar met een modelovereenkomst. Wat is nu de laatste stand van zaken?

Elk jaar komen er in Nederland veel ZZP’ers bij. Een deel van hen doet hetzelfde werk als een gewone werknemer, waardoor er ‘schijnconstructies’ ontstaan. Zo zouden ZZP’ers vaak te lang op een vaste locatie voor dezelfde opdrachtgever werken, en ook te veel regels en aanwijzingen van hun opdrachtgever opvolgen. Met een nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), kan de Belastingdienst naar verwachting beter bepalen of iemand een échte ZZP’er is.

Verschil tussen zelfstandig en ‘in dienst’

Een zelfstandige moet nu duidelijk maken dat hij of zij als zelfstandig ondernemer werkt. Een consultant neemt bijvoorbeeld zijn eigen laptop mee naar een opdrachtgever en mag geen gebruik maken van het materiaal van het bedrijf dat hem of haar inhuurt. Dat lijkt extreem, maar dat geldt ook voor de timmerman die zijn eigen hamer meeneemt. Er moet dus een duidelijk verschil zijn tussen ‘zelfstandig’ en ‘in dienst’.

Sinds 1 mei 2016 worden deze en andere zaken vastgelegd in een modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en ZZP’er. Dat betekent extra administratie om boetes en naheffingen te voorkomen. Tot mei 2017 wordt er nog soepel met de nieuwe wet omgegaan, daarna is het menens.

Zo doe je zaken na de VAR-verklaring

Rompslomp na verdwijnen VAR-verklaring

Inmiddels zijn er op de website van de Belastingdienst veel soorten modelovereenkomsten voor diverse beroepsgroepen beschikbaar. In deze overeenkomsten staat expliciet vermeld dat de opdracht geen ‘normale dienstbetrekking’ betreft. Als er voor bepaalde werkzaamheden nog geen modelovereenkomst is, dan stelt de ZZP’er deze samen met zijn opdrachtgever op. De Belastingdienst moet de overeenkomst vervolgens goedkeuren. Dat betekent meer rompslomp in vergelijking met het werken via de VAR-verklaring.

Bij elke opdracht moet nu apart worden afgesproken hoe bepaalde zaken worden vastgelegd en nagekomen. Volgens ZZP-organisaties neemt de vraag naar ZZP’ers door deze rompslomp af en krijgen uitzendkrachten de overhand. Dat, terwijl ZZP’ers van grote waarde zijn voor innovatie binnen bedrijven.

Beschermen van ZZP’ers

De nieuwe regelgeving moet ZZP’ers beschermen tegen uitbuiting, wat in sommige sectoren voorkomt. Thuiszorgmedewerkers of postbodes bijvoorbeeld, die eerst worden ontslagen, en daarna hetzelfde werk als zelfstandige moeten doen. Tegen slechtere condities. De ZZP’er met veel verschillende opdrachtgevers en duidelijke werkzaamheden waar hij of zij voor wordt ingehuurd, heeft niets te vrezen.

Meer ZZP gerelateerd nieuws

Meer informatie en nieuws over ZZP-onderwerpen als de VAR-verklaring vind je in het ZZP nieuwsoverzicht van Ziggo Zakelijk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door berichten vanuit het ZZP Café of artikelen als ‘Ondernemen over de grens’. Ontdek ook wat Ziggo Zakelijk voor ZZP’ers kan betekenen.

Bronnen: Trouw.nl en ZZP Café.

Meer ZZP-nieuws