Ton de Jong: "ZZP'ers hebben de toekomst"

Nieuws - 26-06-2017

Nederland telt ongeveer 1 miljoen ZZP’ers en dat aantal blijft stijgen. Naar verwachting zijn er over 10 jaar zelfs meer ZZP’ers dan vaste medewerkers. Steeds meer bedrijven spelen hier op in door een flexibele schil van freelancers aan zich te binden.

Volgens consultant Ton de Jong gaan bedrijven vaker werken met samengestelde teams om hun interne expertise aan te vullen met specifieke kennis van buitenaf.

Tonderneming

Met zijn bedrijf Tonderneming levert de Jong consultancydiensten voor verschillende branches. Hij merkt dat bedrijven in toenemende mate samenwerken met ZZP’ers, met name omdat ze specifieke kennis zelf niet in huis hebben: “Bedrijven zullen soms wel moeten samenwerken met freelancers om concurrerend te blijven. Om innovatief te zijn en snel te kunnen handelen is vaak een specialisme nodig en dat is waar een goede ZZP’er zich kan onderscheiden.

Ik ken genoeg bedrijven die structureel samenwerken met freelancers, maar om aan het werk te blijven moet je wel goed werk leveren. Dat is ook het mooie van deze samenwerking: het is eerlijk. Opdrachtgevers betalen alleen voor gemaakte uren en een freelancer probeert zijn werk met het oog op een eventueel vervolg altijd zo goed mogelijk te doen.”

Deel van de organisatie

Voor een vruchtbare samenwerking met ZZP’ers doen bedrijven er goed aan om hen onderdeel te maken van de organisatie. Dat kan soms verrassend eenvoudig zijn, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat een freelancer beschikt over een eigen mailadres binnen het bedrijf. “Freelancers vinden het bijvoorbeeld ook leuk om betrokken te worden bij een bedrijfsuitje, of om voor de feestdagen een kerstpakket te krijgen. Als bedrijf geef je een externe medewerker zo het gevoel dat hij er echt bij hoort en dat komt de samenwerking alleen maar ten goede. Andersom werkt het ook. Als freelancer wil je jezelf blijven, maar je kunt wel rekening houden met een bestaande bedrijfscultuur”, vervolgt De Jong.

Competenties in kaart brengen

Hoewel het inhuren van extern personeel steeds meer gemeengoed wordt, merkt De Jong in de dagelijkse praktijk ook dat er nog altijd bedrijven zijn die zich op dit gebied wat terughoudender opstellen. “Sommige bedrijven hebben de neiging om alles zelf te willen oplossen en vinden het geen fijne constatering als bepaalde kennis binnen de organisatie niet aanwezig is. Voor een freelancer is dat dé gelegenheid om zijn of haar toegevoegde waarde te laten zien en te zorgen dat je niet meer enkel wordt gezien als extra kostenpost”, aldus Ton de Jong.

“Voor bedrijfseigenaren of HR-medewerkers heeft deze ontwikkeling naar mijn mening ook gevolgen. Ze zullen vaker vooraf de benodigde competenties voor een specifiek project in kaart moeten brengen, om te kunnen beoordelen of het nodig is om iemand in te huren. Ze moeten er dus voor zorgen inhoudelijk beter op de hoogte te zijn.”

Tips voor een langdurige relatie met je klant:

  • Blijf jezelf, maar houd rekening met de bedrijfscultuur
  • Investeer in je eigen ontwikkeling, met cursussen en opleidingen
  • Doe zoveel mogelijk mee met sociale activiteiten
  • Wees onderscheidend ten opzichte van vaste medewerkers
  • Durf te kiezen voor een specialisme