Het vertrouwen neemt toe

Nieuws - 17-10-2016

Het gaat steeds beter met onze economie. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 2015. De uitkomsten liegen er niet om.

Het vertrouwen van het bedrijfsleven is gegroeid tot het hoogste niveau sinds 2011, hoewel er verschillen zijn in de mate van vertrouwen.

Goede tijden

De groothandel, de bouw en de horeca beleven goede tijden. Een meerderheid van de ondernemers in de groothandel constateerde in het afgelopen kwartaal een verbetering van het economisch klimaat en een groei van het aantal orders. Ook de bouwsector zit duidelijk in de lift. Voor het eerst sinds zeven jaar zagen meer bouwbedrijven hun winstgevendheid toenemen in plaats van afnemen. Ondernemers in de horeca zijn vooral enthousiast over het economisch klimaat en de omzet in het afgelopen kwartaal.

Minder enthousiast

De sectoren verhuur van en handel in onroerend goed, informatie en communicatie en de detailhandel zijn minder enthousiast over het derde kwartaal van 2015. In de sector onroerend goed maken ondernemers zich zorgen over de omzetontwikkeling. In de sector informatie en communicatie gooit een minder positieve perceptie van het economisch klimaat roet in het eten. De detailhandel heeft tot slot een minder positief oordeel over de voorraden en een lagere verwachting van de omzetgroei. Desondanks zijn ook ondernemers in deze sectoren positief gestemd over de toekomst.

Verwachting

De verwachting is dat het economisch klimaat verder zal verbeteren. Het derde kwartaal is normaal gesproken een kwartaal met een lagere omzetontwikkeling. Dat er per saldo toch een groei wordt verwacht, is een goed teken. Een groeiende omzet en winstgevendheid en een verbetering van het economisch klimaat zorgen ook komend kwartaal voor een uitbreiding van de activiteiten. Investeringen, inkooporders en personeelssterkte zullen naar verwachting toenemen.

Wilt u meer uitkomsten lezen van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 2015? Bijvoorbeeld over de verwachte ontwikkelingen in het bedrijfsleven per provincie? Lees hier het volledige rapport.