Inzicht in trends en onderwijs en ICT

Nieuws - 03-11-2016

Modern onderwijs vraagt om moderne ICT, maar wat is het beste voor jouw school? Dé Onderwijsdagen bieden inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT. Dit jaar is het thema onderwijs op maat. Ziggo, partner van Dé Onderwijsdagen, verzorgt op 9 november een inhoudelijke sessie. Meer over Dé Onderwijsdagen lees je hier.

Dit jaar hebben Dé Onderwijsdagen hetzelfde thema als in 2015: onderwijs op maat. De organisatie constateerde dat ook in 2016 meer maatwerk in het onderwijs nog steeds noodzakelijk is om persoonlijk en flexibel onderwijs te kunnen bieden. Interessant om, nu een jaar later, te inventariseren welke stappen al zijn gezet. Maar ook: welke acties we nog kunnen ondernemen? Voor De Onderwijsdagen 2016 worden de ervaringen van vorig jaar als uitgangspunt gebruikt. Wat gebeurde er in 2015 bij onderwijsinstellingen op het gebied van onderwijs op maat? En waar staan we anno 2016?

Onderwijs op maat

De organisatie koos voor onderwijs op maat, omdat dit thema het gehele onderwijsveld raakt en er continu ontwikkelingen zijn op dit gebied. Technologie maakt het steeds beter mogelijk aan te sluiten op de leerbehoeften van individuele leerlingen en studenten. Leerlingen en studenten maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden die technologie biedt. Ze gebruiken meerdere ‘devices’, zijn altijd verbonden, gebruiken apps, digitale leeromgevingen of volgen een massive open online course (MOOC) bij een buitenlandse instelling. Er zijn veel mogelijkheden om onderwijs meer gepersonaliseerd en flexibel aan te bieden. Tijdens Dé Onderwijsdagen 2016 worden concrete voorbeelden gepresenteerd en gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Inhoudelijke sessie Ziggo

Ziggo is partner van Dé Onderwijsdagen en op 9 november aanwezig bij de congresdag voor het primair en voortgezet onderwijs. We verzorgen die dag een inhoudelijke sessie en laten zien wat we op dit moment al in de onderwijssector doen en hoe wij bijdragen aan onderwijs op maat. Dé Onderwijsdagen vinden plaats op 7, 8 en 9 november in het World Trade Center in Rotterdam. Hier lees je meer over Dé Onderwijsdagen.