'Architecten worstelen met aanbestedingen'

Nieuws - 17-10-2016

Nederlandse architectenbureaus zuchten onder Europese regelgeving op gebied van aanbestedingen. Architecten die als ZZP’er werkzaam zijn, hebben het nog zwaarder te verduren. Namens de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus (BNA) maakt directeur Fred Schoorl zich al langer sterk voor structurele verbeteringen in aanbestedingsprocedures.

Geen gezond verdienmodel

Te strenge ervaringseisen, onevenwichtige contractvoorwaarden, loskoppeling van de ontwerp- en uitwerkingsfase, opdrachten die na gunning alsnog niet doorgaan; het zijn voor veel architectenbureaus belangrijke knelpunten in door overheden gehanteerde procedures rond aanbestedingen. Daarbij moeten bureaus die willen inschrijven op een aanbesteding vaak zulke hoge kosten maken, dat ze deze nauwelijks nog kunnen terugverdienen. "Er is geen gezond verdienmodel meer. Het gevolg is dat zelfs grote architectenbureaus niet meer willen inschrijven op aanbestedingen. Om van ZZP’ers maar te zwijgen", stelt Fred Schoorl van de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus (BNA).

Gratis kennis

Volgens Schoorl halen opdrachtgevers met hun aanbestedingen in veel gevallen gratis kennis op, waarbij het onduidelijk is wat er met die kennis gebeurt. "Het komt regelmatig voor dat een aanbestedingstraject wordt gestopt, waarna de opdrachtgever het een jaar later opnieuw oppakt. De resultaten uit de eerste aanbesteding worden dan in veel gevallen meegenomen, zonder dat ervoor wordt betaald. Logisch dus dat architectenbureaus daar niet meer aan willen meedoen."

Zoeken naar samenwerking

Met de BNA probeert Schoorl vooral het ondernemerschap bij architecten meer te stimuleren. Daarbij zet de branchevereniging vooral in op het bevorderen van de onderlinge samenwerking. "De rol van de architect in de bouwketen is de afgelopen jaren veranderd. Maar als spin in het web tussen bouwers, overheden, projectontwikkelaar en eindgebruiker liggen er zeker kansen voor onze beroepsgroep. Ook zien we dat bureaus meer een rol als bouwende architect aannemen. Ook voor kleinere bureaus en ZZP’ers kan het interessant zijn om strategische allianties te zoeken, coöperaties als GEAR in Friesland en XS in Rotterdam zijn daar voorbeelden van."

Zo blijf je overeind als ZZP-architect:

  • Doe het niet gratis
  • Begin niet aan een ‘mission impossible’
  • Maak aan de voorkant afspraken over het vervolg
  • Probeer slim samen te werken
  • Word lid van een collectief als een branchevereniging