Is uw school klaar voor de digitale toekomst?

De voordelen van Internet Plus Extra

Het Doorbraakproject Onderwijs en ICT ondersteunt schoolbesturen, directeuren en leraren om gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden dat ondersteund wordt door ICT. Het doel is om in 2017 scholen in primair en voortgezet onderwijs in staat te stellen om ICT en digitaal leermateriaal optimaal in te zetten in het onderwijsproces. Met als doel het beste uit individuele leerlingen te halen.

Onderwijs op maat

Het Doorbraakproject is een gezamenlijk initiatief van de PO-raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Zij zijn van mening dat elk kind recht heeft op onderwijs dat van deze tijd is en dat uitdaging biedt. Onderwijs moet dan ook per leerling op maat aangeboden worden.

ICT als hulpmiddel

Een voorwaarde om dit onderwijs op maat vorm te geven, is het gebruik van moderne leermiddelen. De inzet van ICT biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. ICT is geen doel op zich, maar een extra en waardevol hulpmiddel. Veel scholen erkennen dit en gebruiken actief ICT in het onderwijs. Om online leren en digitaal lesmateriaal aan te bieden is wel een betrouwbare breedbandverbinding nodig. Een internetverbinding die lessen en colleges ongestoord laat verlopen en die net zo snel en toegankelijk is als medewerkers en leerlingen thuis gewend zijn.